Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu płyt drogowych będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych

TRANSBET BETONIARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu płyt drogowych będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych”.

Cele i planowane efekty projektu:
Celem realizacji projektu jest Wdrożenie wyników własnych prac B+R, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego systemu płyt drogowych, wykazującego się poprawionymi parametrami użytkowymi oraz zastosowaniem proekologicznych rozwiązań.
Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie Spółce podniesienia poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności na rynku. Ponadto zostaną osiągnięte inne korzyści:
– uzyskanie przewagi rynkowej poprzez wprowadzenie na rynek przełomowego produktu,
– zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,
– osiągnięcie dużej wydajności produkcji przy zachowaniu niskich kosztów,
– możliwość stałego poszerzania oferty dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu,
– pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa,
– rozpoczęcie działalności eksportowej,
– stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 5 920 605,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 369 450,00 PLN