Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Przemyśl

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) jest dokumentem opisującym właściwości użytkowe produktu budowlanego, który jest wprowadzany na rynek polski. KDWU jest wymagana dla wszystkich produktów budowlanych, które są wprowadzane na rynek polski i służą do budowy, remontu, modernizacji lub konserwacji budynków.

KDWU zawiera informacje dotyczące przeznaczenia produktu, jego parametrów technicznych, właściwości użytkowych oraz sposobu jego stosowania. Dokument ten jest ważnym źródłem informacji dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces budowy, takich jak projektanci, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru, a także dla inwestorów i użytkowników budynków.

KDWU jest wymagana przez polskie przepisy prawa budowlanego i stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę lub do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Warto pamiętać, że KDWU jest dokumentem obowiązkowym, który musi być dostarczony przez producenta lub importera produktu budowlanego do organu nadzoru budowlanego przed wprowadzeniem produktu na rynek polski.