Laboratorium betonowe

LABORATORIUM BETONOWE

Firma Transbet posiada przyzakładowe laboratorium betonu i jego składników, które cały czas jest rozwijane w nowe maszyny badawcze. Oferujemy obsługę laboratoryjną inwestycji wg poniższego zestawienia:

 

Poz. Rodzaj badania Jednostka badania

1.     BADANIA KRUSZYW

1.1. Pobranie jednego rodzaju kruszywa zgodnie z wymogami PN-EN 932-1 1 ozn.
1.2. Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymogami            PN-EN 933-1 (max. wymiar ziarn kruszywa ≤32mm) 1 ozn.
1.3. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 metodą odsiewania 1 ozn.

2.     BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

2.1. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-2 metodą opadu stożka 1 ozn.
2.2. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-7 1 ozn.
2.3. Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-6 1 ozn.
2.4. Pomiar temperatury mieszanki betonowej i powietrza 1 ozn.

3.     BADANIA BETONU

3.1. Oznaczenie wodoszczelności betonu W2-W12 zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 6 próbkach typu “B” (150x150x150mm) 1 szt.
3.2. Wykonanie próbki sześciennej z betonu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 lub PN-EN 12390-2 1 szt.
3.3. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12390-3 1 ozn.
3.4. Oznaczenie gęstości betonu (na próbkach regularnych) zgodnie z wymogami PN-EN 12390-7 1 ozn.
3.5. Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “C”(100x100x100mm)  lub (bez pobrania próbek do niniejszego badania) 1 ozn.
3.6. Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “B”(150x150x150mm) (bez pobrania próbek do niniejszego badania) 1 ozn.
3.7. Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “C”(100x100x100mm) (wraz z pobraniem próbek do niniejszego badania) 1 ozn.
3.8. Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “B”(150x150x150mm) (wraz z pobraniem próbek do niniejszego badania) 1 ozn.

4.     BADANIA GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI, CHUDEGO BETONU I MIESZANEK ZWIĄZANYCH SPOIWEM HYDRAULICZNYM

4.1. Wykonanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy ϕ=80mm i wysokości h=80mm zgodnie z wymogami PN-B-04481 wraz z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-96012 1 szt.
4.2 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z wymogami PN-S-96012
4.3 Wykonanie próbek mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodnie z wymogami normy PN-EN 14227-1 wraz z ich pielęgnacją 1 ozn.
4.4 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  zgodnie z wymogami PN-EN 14227-1
4.5. Wykonanie próbek z chudego betonu o średnicy ϕ=160mm i wysokości h=160mm wraz      z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-96013 1 szt.
4.6 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu zgodnie z wymogami PN-S-96013 1 ozn.

5. USŁUGI DODATKOWE

5.1. Dojazd laboranta w miejsce wskazane przez klienta 1 km
5.2. Badania wykonywane poza normalnymi godzinami pracy tj. 16.00-21.00 w dni robocze rozpoczęta 1h
5.3. Badania wykonywane w porze nocnej (21.00-7.00) oraz w dni ustawowo wolne od pracy rozpoczęta 1h
5.4. Badania i usługi inne

Szukasz betonu w swojej okolicy?

Już nie musisz! Mamy dla Ciebie wysokiej klasy beton, który dostarczymy pod wybraną lokalizację.

Zapraszamy do kontaktu, żeby poznać szczegóły naszej oferty!

KALKULATOR