Produkty betonowe

1. Płyty drogowe pełne (produkcja i sprzedaż):

 • Płyty drogowe „Standard” zbrojone podwójną siatką fi8/fi8 wykonujemy z betonu klasy C25/30. Jest to optymalne rozwiązanie do wykonywania tymczasowych dróg dojazdowych, parkingów, utwardzania placów składowania czy wzmacniania skarp. Dostępne w rozmiarach 300x150x15cm oraz 300x100x15cm.
 • Płyty drogowe „Wzmocnione” zbrojone podwójną siatką fi10/fi8 wykonujemy z mrozoodpornego betonu klasy C30/37. Jest to optymalne rozwiązanie do wykonywania stałych dróg dojazdowych lub technicznych, parkingów stałych, a także utwardzania placów składowania ciężkiego. Dostępne w rozmiarach 300x150x15cm oraz 300x100x15cm.

Wszystkie nasze płyty zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykorzystujemy jedynie atestowaną stal zbrojeniową, zaś badania jakim poddajemy nasze produkty,  jak nasiąkliwość, ścieralność, wytrzymałość oraz mrozoodporność są zgodne Krajową Oceną Techniczną KOT Nr IBDiM-KOT-2019/0343 wydanie 3.

2. Płyta drogowa z pióro-wpustem (produkcja i sprzedaż)

 • Innowacyjne płyty drogowe „Zwykłe” z pióro-wpustem zbrojone podwójną siatką fi8/fi8 wykonujemy z mrozoodpornego betonu klasy C30/37. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do wykonywania parkingów oraz placów składowych, gdyż zamki w płytach zapewniają ochronę przed klawiszowaniem, zmniejszają tendencję do przesuwania się płyt między sobą, a także skutecznie odprowadzają wodę z nawierzchni. Płyty zabezpieczono powierzchniowo powłoką polimerową zwiększającą wodoszczelność oraz odporność na ścieranie i uderzenia. Dostępne w rozmiarze 300x150x15cm.
 • Innowacyjne płyty drogowe „Wzmocnione” z pióro-wpustem zbrojone podwójną siatką fi10/fi10 wykonujemy z mrozoodpornego betonu klasy C30/37. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do wykonywania parkingów dla pojazdów ciężarowych oraz placów składowania ciężkiego. Zastosowane w płytach zamki zapewniają ochronę przed klawiszowaniem, zmniejszają tendencję do przesuwania się płyt między sobą, a także skutecznie odprowadzają wodę z nawierzchni. Płyty zabezpieczono powierzchniowo powłoką polimerową zwiększającą wodoszczelność oraz odporność na ścieranie i uderzenia. Wykonywane w rozmiarze 300x150x15cm.

3. Szamba betonowe (sprzedaż):

 • Pojemność 4tyś.-12tyś. litrów
 • Beton C25/30 W8
 • Nasiąkliwość <6%
 • Szczelność zbiornika <0,1 [l/m2] powierzchni wewnętrznej zbiornika, czas próby 0,5h
 • Trwałość odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
 • Atest PZH
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-8926/2012

4. Bloki oporowe - klocki betonowe (produkcja i sprzedaż):

 • Bloki oporowe z betonu klasy C25/30 wykonujemy w trzech rozmiarach: 180x60x60cm, 120x60x60cm oraz 60x60x60cm. Można je wykorzystać do tworzenia boksów, zasieków na materiały sypkie lub jako balast. Bloki posiadają wygodne wkręcane kotwy transportowe umożliwiające precyzyjne ustawianie elementów za pomocą zawiesi. Modularne rozmiary pozwalają na dowolne łączenie różnych typów, co w pływa na możliwość kształtowania wg. własnego zapotrzebowania przy zachowaniu estetyki powstałych struktur.

5. Prefabrykaty wg. indywidualnego projektu

Jesteśmy wstanie sprefabrykować elementy betonowe w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną, upraszczając i skracając roboty na placu budowy przy zachowaniu jakości trudnej do osiągnięcia w terenie.