Laboratorium betonowe

LABORATORIUM BETONOWE

Firma Transbet posiada przyzakładowe laboratorium betonu i jego składników, które cały czas jest rozwijane w nowe maszyny badawcze. Oferujemy obsługę laboratoryjną inwestycji wg poniższego zestawienia:

Poz.Rodzaj badaniaJednostka badania

1.     BADANIA KRUSZYW

1.1.Pobranie jednego rodzaju kruszywa zgodnie z wymogami PN-EN 932-11 ozn.
1.2.Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymogami            PN-EN 933-1 (max. wymiar ziarn kruszywa ≤32mm)1 ozn.
1.3.Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 metodą odsiewania1 ozn.

2.     BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

2.1.Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-2 metodą opadu stożka1 ozn.
2.2.Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-71 ozn.
2.3.Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-61 ozn.
2.4.Pomiar temperatury mieszanki betonowej i powietrza1 ozn.

3.     BADANIA BETONU

3.1.Oznaczenie wodoszczelności betonu W2-W12 zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 6 próbkach typu “B” (150x150x150mm)1 szt.
3.2.Wykonanie próbki sześciennej z betonu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 lub PN-EN 12390-21 szt.
3.3.Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12390-31 ozn.
3.4.Oznaczenie gęstości betonu (na próbkach regularnych) zgodnie z wymogami PN-EN 12390-71 ozn.
3.5.Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “C”(100x100x100mm)  lub (bez pobrania próbek do niniejszego badania)1 ozn.
3.6.Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “B”(150x150x150mm) (bez pobrania próbek do niniejszego badania)1 ozn.
3.7.Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “C”(100x100x100mm) (wraz z pobraniem próbek do niniejszego badania)1 ozn.
3.8.Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu “B”(150x150x150mm) (wraz z pobraniem próbek do niniejszego badania)1 ozn.

4.     BADANIA GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI, CHUDEGO BETONU I MIESZANEK ZWIĄZANYCH SPOIWEM HYDRAULICZNYM

4.1.Wykonanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy ϕ=80mm i wysokości h=80mm zgodnie z wymogami PN-B-04481 wraz z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-960121 szt.
4.2Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z wymogami PN-S-96012
4.3Wykonanie próbek mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodnie z wymogami normy PN-EN 14227-1 wraz z ich pielęgnacją1 ozn.
4.4Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  zgodnie z wymogami PN-EN 14227-1
4.5.Wykonanie próbek z chudego betonu o średnicy ϕ=160mm i wysokości h=160mm wraz      z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-960131 szt.
4.6Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu zgodnie z wymogami PN-S-960131 ozn.

5. USŁUGI DODATKOWE

5.1.Dojazd laboranta w miejsce wskazane przez klienta1 km
5.2.Badania wykonywane poza normalnymi godzinami pracy tj. 16.00-21.00 w dni roboczerozpoczęta 1h
5.3.Badania wykonywane w porze nocnej (21.00-7.00) oraz w dni ustawowo wolne od pracyrozpoczęta 1h
5.4.Badania i usługi inne