Innowacje

UE – Fundusze Europejskie

Nowatorski system
płyt drogowych

Naszym nowy produktem jest nowatorski system płyt drogowych o poprawionej wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja płyty:

 • redukuje możliwość
  wzajemnego przemieszczania,
 • umożliwia utworzenie trwałej nawierzchni
  przy zachowaniu stałych odstępów
  dylatacyjnych z wydajnym
  odprowadzeniem wody poza obręb płyty.
Zastosowania:
– budowa drogi o niewielkim natężeniu ruchu
(drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne),
– budowa placów składowych oraz parkingów,
– budowa tymczasowej nawierzchni na placach
budów.

Nasza płyta pokryta jest modyfikowaną powłoką polimerową, która poprawia jej właściwości higroskopijne jak również mechaniczne.

Zastosowana powłoka polimerowa pozwoliła na:
– ograniczenie nasiąkliwości aż o 60%,
– zwiększenie odporności na ścieranie
i uderzenia nawet o 50%,
– przyśpieszenie odprowadzania wody
z nawierzchni o 30%.

Ponadto, woda jest odprowadzana poza obręb płyty w przeciwieństwie do płyty konkurencyjnej, w której woda dostaje się bezpośrednio pod płytę dodatkowo zmiękczając znajdujący się pod nią grunt.

Warto również podkreślić proekologiczny charakter rozwiązania, który osiągnięty został poprzez zastosowanie surowców pochodzenia odpadowego i naturalnego.

Dużą zaletą Naszego produktu jest estetyczność oraz łatwość układania poprzez zastosowanie specjalnych pióro-wpustów.

Fundusze Europejskie

TRANSBET BETONIARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu płyt drogowych będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych”.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem realizacji projektu jest Wdrożenie wyników własnych prac B+R, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego systemu płyt drogowych, wykazującego się poprawionymi parametrami użytkowymi oraz zastosowaniem proekologicznych rozwiązań.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie Spółce podniesienia poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności na rynku.

Ponadto zostaną osiągnięte inne korzyści:

 • uzyskanie przewagi rynkowej poprzez wprowadzenie na rynek przełomowego produktu,
 • zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,
 • osiągnięcie dużej wydajności produkcji przy zachowaniu niskich kosztów,
 • możliwość stałego poszerzania oferty dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu,
 • pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa,
 • rozpoczęcie działalności eksportowej,
 • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 5 920 605,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 369 450,00 PLN