Innowacje

Naszym nowym produktem jest
NOWATORSKI SYSTEM PŁYT DROGOWYCH
o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
i odporności na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja płyty:

– redukuje możliwość
wzajemnego przemieszczania

– umożliwia utworzenie trwałej nawierzchni
przy zachowaniu stałych odstępów
dylatacyjnych z wydajnym
odprowadzeniem wody poza obręb płyty

Zastosowania:

– budowa drogi o niewielkim natężeniu ruchu
(drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne)

– budowa placów składowych oraz parkingów

– budowa tymczasowej nawierzchni na placach
budów

Nasza płyta pokryta jest modyfikowaną powłoką polimerową, która poprawia jej właściwości higroskopijne jak również mechaniczne.

Zastosowana powłoka polimerowa pozwoliła na:

– ograniczenie nasiąkliwości aż o 60%

– zwiększenie odporności na ścieranie
i uderzenia nawet o 50%

– przyśpieszenie odprowadzania wody
z nawierzchni o 30%

Ponadto, woda jest odprowadzana poza obręb płyty w przeciwieństwie do płyty konkurencyjnej, w której woda dostaje się bezpośrednio pod płytę dodatkowo zmiękczając znajdujący się pod nią grunt.

Warto również podkreślić proekologiczny charakter rozwiązania, który osiągnięty został poprzez zastosowanie surowców pochodzenia odpadowego i naturalnego.

Dużą zaletą Naszego produktu jest estetyczność oraz łatwość układania poprzez zastosowanie specjalnych pióro-wpustów.

TRANSBET BETONIARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu płyt drogowych

będącego wynikiem prac badawczo – rozwojowych”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem realizacji projektu jest Wdrożenie wyników własnych prac B+R, skutkujące wprowadzeniem na rynek

nowego systemu płyt drogowych, wykazującego się poprawionymi parametrami użytkowymi oraz

zastosowaniem proekologicznych rozwiązań.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie Spółce podniesienia poziomu innowacyjności oraz

konkurencyjności na rynku.

Ponadto zostaną osiągnięte inne korzyści:

-uzyskanie przewagi rynkowej poprzez wprowadzenie na rynek przełomowego produktu,

– zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,

– osiągnięcie dużej wydajności produkcji przy zachowaniu niskich kosztów,

-możliwość stałego poszerzania oferty dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu,

– pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa,

– rozpoczęcie działalności eksportowej,

– stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 5 920 605,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 369 450,00 PLN

KALKULATOR