Beton

Produkcja betonu

W naszej wytwórni znajdą Państwo:

  • Betony towarowe C8/10-C30/37 (B10-B37)
  • Betony posadzkowe C20/25-C30/37 (B25-B37), wg potrzeb klienta dostarczamy włókna stalowe lub polipropylenowe
  • Betony wykorzystywane np. przy obstawianiu krawężników półsuche B10-B20
  • Betony drogowo-mostowe (stosowane w budownictwie komunikacyjnym) C25/30-C40/50 (B30-B50) o wskaźniku mrozoodporności F200
  • Betony hydrotechniczne
  • Betony architektoniczne
  • Betony SCC (samozagęszczalne)
  • Mieszanki piaskowo-cementowe pod kostkę
  • Zaprawy budowlane
  • Stabilizacje gruntu

Ponadto jesteśmy w stanie wyprodukować mieszanki betonowe wg indywidualnych potrzeb danej inwestycji, czy też klienta. Nasze węzły są wyposażone w układy grzewcze kruszyw oraz wody co pozwala na dostarczenie mieszanki betonowej praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych. Każda dostawa betonu zaopatrzona jest w komputerowy wydruk WZ potwierdzający zgodność dostawy z zamówieniem i składem mieszanki betonowej.