Oferta

Beton

W naszej wytwórni znajdą Państwo:

 • Betony towarowe C8/10-C30/37 (B10-B37)
 • Betony posadzkowe C20/25-C30/37 (B25-B37), wg potrzeb klienta dostarczamy włókna stalowe lub polipropylenowe
 • Betony wykorzystywane np. przy obstawianiu krawężników półsuche B10-B20
 • Betony drogowo-mostowe (stosowane w budownictwie komunikacyjnym) C25/30-C40/50 (B30-B50) o wskaźniku mrozoodporności F200
 • Betony hydrotechniczne
 • Betony architektoniczne
 • Betony SCC (samozagęszczalne)
 • Mieszanki piaskowo-cementowe pod kostkę
 • Zaprawy budowlane
 • Stabilizacje gruntu
Ponadto jesteśmy w stanie wyprodukować mieszanki betonowe wg indywidualnych potrzeb danej inwestycji, czy też klienta. Węzeł jest wyposażony w układy grzewcze kruszyw oraz wody co pozwala na dostarczenie mieszanki betonowej praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych. Każda dostawa betonu zaopatrzona jest w komputerowy wydruk WZ potwierdzający zgodność dostawy z zamówieniem i składem mieszanki betonowej.

Produkty betonowe

Prowadzimy produkcję oraz sprzedaż wyrobów betonowych.

Płyty drogowe (produkcja i sprzedaż):

 • Podwójnie zbrojone
 • Wymiary: 1.0x3.0x0.15 [m] lub 1.5x3.0x0.15 [m]
 • Beton C25/30 W8
 • Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2012-02-2907

Szamba betonowe (sprzedaż):
 • Pojemność 4tyś.-12tyś. litrów
 • Beton C25/30 W8
 • Nasiąkliwość <6%
 • Szczelność zbiornika <0,1 [l/m2] powierzchni wewnętrznej zbiornika, czas próby 0,5h
 • Trwałość odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
 • Atest PZH
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-8926/2012

Laboratorium betonowe

Firma Transbet posiada przyzakładowe laboratorium badawcze betonu i jego składników, które cały czas jest rozwijane w nowe maszyny badawcze. Oferujemy obsługę laboratoryjną inwestycji wg poniższego zestawienia:

Poz.

Rodzaj badania

Jednostka badania

1. BADANIA KRUSZYW

1.1.

Pobranie jednego rodzaju kruszywa zgodnie z wymogami PN-EN 932-1

1 ozn.

1.2.

Pobranie jednego rodzaju kruszywa zgodnie z wymogami PN-87/B-06721

1 ozn.

1.3.

Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 (max. wymiar ziarn kruszywa ≤16mm)

1 ozn.

1.3.

Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 metodą odsiewania (w przypadku jednoczesnego zlecenia poz. 1.2.)

1 ozn.

1.4.

Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 metodą odsiewania

1 ozn.

1.5.

Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-87/B-06714/13

1 ozn.

2. BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

2.1.

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-2 metodą opadu stożka

1 ozn.

2.2.

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 metodą opadu stożka

1 ozn.

2.3.

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-7

1 ozn.

2.4.

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250

1 ozn.

2.5.

Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-6

1 ozn.

2.6.

Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250

1 ozn.

2.7.

Pomiar temperatury mieszanki betonowej i powietrza

1 ozn.

3. BADANIA BETONU

3.1.

Oznaczenie wodoszczelności betonu W2-W12 zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 6 próbkach typu “B” (150x150x150mm)

1 szt.

3.2.

Wykonanie próbki sześciennej z betonu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami PN-88/B-06250

1 szt.

3.3.

Wykonanie próbki sześciennej z betonu zgodnie z wymogami PN-EN 12390-2 wraz z jej pielęgnacją w wodzie

1 szt.

3.4.

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12390-3

1 ozn.

3.5.

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250

1 ozn.

3.6.

Oznaczenie gęstości betonu (na próbkach regularnych) zgodnie z wymogami PN-EN 12390-7

1 ozn.

3.7.

Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu "C"(100x100x100mm) (bez pobrania próbek do niniejszego badania)

1 ozn.

3.8.

Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu "B"(150x150x150mm) (bez pobrania próbek do niniejszego badania)

1 ozn.

3.9.

Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu "C"(100x100x100mm) (wraz z pobraniem próbek do niniejszego badania)

1 ozn.

3.10.

Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu "B"(150x150x150mm) (wraz z pobraniem próbek do niniejszego badania)

1 ozn.

4. BADANIA GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI, CHUDEGO BETONU I PODBUDÓW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

4.1.

Wykonanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy ϕ=80mm i wysokości h=80mm zgodnie z wymogami PN-B-04481 wraz z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-96012

1 szt.

4.2.

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z wymogami PN-S-96012

1 ozn.

4.3.

Wykonanie próbek z chudego betonu o średnicy ϕ=160mm i wysokości h=160mm wraz z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-96013

1 szt.

4.4

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu zgodnie z wymogami PN-S-96013

1 ozn.

5. USŁUGI DODATKOWE

5.1.

Dojazd laboranta w miejsce wskazane przez klienta

1 dojazd

5.4.

Badania wykonywane poza normalnymi godzinami pracy, tj. 16.00-21.00 w dni robocze

rozpoczęta 1h

5.5.

Badania wykonywane w porze nocnej (21.00-7.00) oraz w dni ustawowo wolne od pracy

rozpoczęta 1h

5.7.

Przekazywanie wyników w formie dokumentu PDF

1 strona

5.8.

Wypożyczenie form laboratoryjnych

1szt./ doba

5.9.

Badania i usługi inne

-

Sprzęt i wynajem

Nasza wytwórnia posiada duże, młode zaplecze sprzętowe, które w miarę możliwości jest odświeżane, w skład, którego wchodzą:

 • 3 pompy do betonu o wysięgnikach 19, 26, 36mb
 • 3 pompogruszki o wysięgnikach 28mb oraz pojemności do 10m3
 • 5 betonomieszarek o pojemności do 11m3
 • 2 wywrotki typu BUS trójstronne
 • 1 wywrotka z HDS-em trójstronna o ładowności 10t i udźwigu 5,5t
 • 1 wywrotka 4-osiowa o ładowności 18t
 • 1 wywrotka z naczepą o ładowności 27t
 • 1 wywrotka 3-osiowa z przyczepą (TANDEM) trójstronna o ładowności 22t
 • 2 ładowarki kołowe o pojemności łyżki ok. 4m3
 • 1 wózek widłowy o udźwigu 2,5t
 • 1 zamiatarka
 • 2 przyczepy typu „DŁUŻYCA”
 • 1 przyczepa typu laweta
 • 5 wibratorów wgłębnych do betonu
 • 1 listwa wibracyjna do betonu
Istnieje możliwość wynajmu sprzętu. Nie świadczymy usług transportowych.

Wyroby hutnicze

Firma TRANSBET w 2013r. poszerzyła ofertę o handel wyrobami hutniczymi. Dostarczamy stal pod wskazane miejsce autem z przyczepą (dłużycą). Jeżeli nie mamy jakiegoś produktu na placu, ściągamy każdy materiał pod indywidualne zamówienie.
W asortymencie posiadamy:

STAL ZBROJENIOWA

 • Pręty gładkie fi6-fi20
 • Pręty żebrowane fi6-fi20
 • Druty wiązałkowe
 • Siatki (maty zbrojeniowe) zbrojeniowe (o średnicy fi5-fi12, oczko 150x150mm, 200x200mm, wymiary 5000x2150mm)

WYROBY HUTNICZE
 • Blachy ocynkowane
 • Blachy stalowe
 • Ceowniki
 • Ceowniki półzamkięte (bramowe)
 • Dwuteowiki IPE, IPN, HEB
 • Kątowniki
 • Płaskowniki
 • Pręty gładkie
 • Pręty kwadratowe
 • Profile zamknięte
 • Rury stalowe czarne
 • Rury stalowe ocynkowane
 • Teowniki

Kruszywa budowlane

Prowadzimy sprzedaż wraz z dostawą kruszyw, potrzebnych przy każdej budowie:

 • Piasek płukany
 • Żwir 2-8mm
 • Żwir 4-16mm
 • Żwir 16-63mm (najczęściej wykorzystywany do drenaży)
 • Keramzyt 10/20
 • Pospółki
 • Tłuczeń
 • Kliniec
 • Kruszywa drogowe
Zapewniamy transport na teren budowy autami samowyładowczymi o ładowności do 1t do 27t.